Coronaprotocol

Samenwerken voor een veilige bijeenkomst

Wij kijken er naar uit om de promotionele industrie weer bij elkaar te brengen! De kern van onze vakbeurs is persoonlijk contact.

Om het netwerken in tijden van Corona zo veilig en succesvol mogelijk te maken, hebben wij een reeks maatregelen ontwikkeld in overeenstemming met de eisen en adviezen van de Nederlandse regering en in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio.

Ons doel: een evenement organiseren met de grootst mogelijke veiligheid en een omgeving creëren waarin uw bedrijf weer kan groeien.

Maatregelen

Om een zo goed mogelijke bescherming tegen besmetting te waarborgen, blijven de basismaatregelen tegen de verspreiding van corona van toepassing.

Was je handen vaak en goed
Wij bieden overal in de beurshal ontsmettingsmiddelen aan. Er staan ontsmettingszuilen bij de in- en uitgang en bij het horecapunt.

Blijf thuis met klachten en laat je onmiddellijk testen
Blijf thuis als u lichte verkoudheidssymptomen heeft, zoals een loopneus, hoesten, keelpijn of koorts. Ook als een van uw huisgenoten koorts heeft.

Andere maatregelen

 1. Jassen en dergelijke, met uitzondering van kostbaarheden, moeten indien mogelijk in de auto worden achtergelaten.
 2. Hoest of nies in de holte van je arm
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze onmiddellijk weg
 4. Schud geen handen.

De organisator behoudt zich het recht voor om exposanten met die zich niet aan de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen houden, van verdere deelname uit te sluiten.

REGISTRATIE
Registratie voor toegang is vereist. Bij de registratie kunnen bezoekers kiezen tussen twee mogelijke tijdsbestekken. Na aankomst kunt u zo lang blijven als u wilt.

VERSE LUCHT
De lucht in de hal wordt voortdurend ververst.

CATERING
Alles wordt geserveerd volgens de op dat moment geldende maatregelen. Exposanten krijgen een lunch aangeboden op de stand.

HYGIËNESTATIONS
Bij de balie van de catering is aan het begin een ontsmettingsstation. Ontsmettingsmiddelen zijn ook beschikbaar in de toiletten.

CHECK
De organisatie controleert de hallen en gaat na of de coronamaatregelen worden nageleefd.

 1. Reis bij voorkeur met eigen vervoer naar de locatie.
 2. Openbaar vervoer; volg de richtlijnen van de vervoersmaatschappij.
 3. Houd de bedrijfswagen schoon en geventileerd.
 4. Volg strikt de vooraf verstrekte instructies en de richtlijnen van de locatie en de organisator. Bewaar de richtlijnen en de instructieflyer in de bedrijfsbus en in de constructiedocumentatie.
 5. Volg de hygiënische maatregelen.
 6. Werk zo veel mogelijk alleen.
 7. Dozen, kratten, enz. zijn zo mobiel mogelijk (als ze te zwaar zijn), en worden door zo weinig mogelijk mensen gebruikt, van de leverancier tot de eindlocatie, aangeraakt.
 8. Crew catering: werknemers brengen hun eigen verpakte voedsel mee, of er zijn voedselpakketten beschikbaar op de locatie.
 9. Werkplekken zijn goed geventileerd
 10. Handhaving: de organisator en de coronaverantwoordelijke(n) zien toe op de naleving van de maatregelen.